...
1. WAAROVER GAAT HET

Sp.a brussel heeft een ENQUÊTE AFGENOMEN AAN DE DIENST BEVOLKING van de 19 Brusselse gemeenten. We stelden vragen over de bereikbaarheid, de prijs van de documenten, het algemeen comfort in het gemeentehuis, hoe de ontvangst is.

Elk antwoord gaf een bepaalde score van heel goed (5), goed (4) over neutraal (2,5) tot slecht (2) en heel slecht (1). We hebben ervoor gekozen om de resultaten per gemeente te bekijken.

Bijvoorbeeld: zijn de ambtenaren beleefd en vriendelijk, is het gemeentehuis gemakkelijk te bereiken enzovoorts.

We hebben alleen over de dienst bevolking vragen gesteld. De andere gemeentelijke diensten kwamen niet aan bod.

Ook al verschillen de gemeenten heel sterk wat betreft hun aantal inwoners en wat betreft de mensen die er wonen: toch hoorden we overal dezelfde klachten en waren de mensen over dezelfde zaken positief.


2. HOE GINGEN WE TE WERK

Eerlijk is eerlijk. De RESULTATEN zijn vrij positief. De gemeente met de slechtste score haalt toch nog net voldoende. De meeste gemeenten zitten ruim boven het gemiddelde.

Er is geen opvallend verschil tussen grote en kleine gemeenten.

Ook de verschillen tussen de zogenaamde arme en rijke gemeenten, tussen de gemeenten in het noorden en het zuiden van het gewest waren niet zo groot als we vermoedden bij het begin van deze enquête. Zo vinden alle ondervraagden dat de prijs om documenten aan te vragen te hoog is. Ook mensen die in de zogenaamde rijke buurten wonen.

...
...

We zijn er ons van bewust dat deze enquête vrij subjectief is. Iemand die net een onaangename ervaring had met een loketbediende, of iemand die lang moet wachten op een document, zal eerder een negatieve quotering geven. De meeste mensen die onze vragen wilden beantwoorden, waren ook positief over de dienst. Als mensen niet goed geholpen werden, wilden ze ons vaak ook niet te woord staan.

Toch konden de mensen ook relativeren: ‘Vandaag is het misschien niet zo goed, maar de vorige keer ben ik wel goed geholpen. Zet dan maar ‘matig’ (2,5), ook al zou ik vandaag ‘slecht’ (2 of 1) zeggen’. Of nog: ‘Ik heb lang moeten wachten, dus daar geef ik slechte punten voor, de loketbediende was wel heel vriendelijk, dus zet maar zeer goed.’


De bezoekers zijn vaak van verschillende afkomst en van verschillende leeftijden. Nederlandstaligen zijn we nauwelijks tegengekomen. Sommige (vooral oudere) bezoekers klagen over de digitalisering van de gemeentelijke diensten. We hebben de enquête alleen overdag afgenomen. In sommige gemeenten klagen de mensen over de openingsuren (het gemeentehuis sluit te vroeg de deuren, er is maar een avonddienst en dan is er heel veel volk).

3. We hebben u nodig

De resultaten zijn gebaseerd op een kleine steekproef. Om deze resultaten te kunnen bevestigen of te ontkrachten, hebben we uw steun nodig.

Vul daarom deze enquête online in. Zo kunnen we samen aanbevelingen doen voor een betere dienstverlening.

Deelnemen Resultaten
...